Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Utolsó frissítés: 2022. november 23.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy az Élményfalu Kft. (székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32., Adószám: 24915685-2-43, Cégjegyzékszám: 01 09 188853), az a KALANDPART Kft. (Székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.; Cégjegyzékszám: 01 09 297281; Adószám: 12543386-2-43) és a „Deck.hu” Kft (székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32., Adószám: 14531680-2-43, Cégjegyzékszám: 01 09 305587) (együttesen továbbiakban: „Élményfalu”) hogyan használja és védi az Ön személyes adatait.

Az Élményfalu azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket vendégeink vagy leendő vendégeink bocsátanak rendelkezésünkre, amikor a szallas.hu, elményfalu.hu weboldalt használják, valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket a jelen Tájékoztató vendégként azonosít, és akik különböző csatornákon, üzleti kapcsolattartókon és a munkatársainkon keresztül lépnek velünk kapcsolatba.

A szallas.hu oldalon leadott foglalások nyilvántartását a Szallas.hu Kft. (Székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9. Cégjegyzékszám: 05-09-022421 Adószám: 23473706-2-05) végzi.  A Szallas.hu Kft-vel fennálló szerződéses megállapodásunk kellő biztosítékokat tartalmaz az Ön személyes adataival kapcsolatban, hogy megvédje az Ön jogait, amelyekkel az uniós jogszabályok értelmében rendelkezik.

Az Élményfalu tárhelyszolgáltatójának neve és címe:

Mongouse Computer Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Adószám: 12943762-2-43 Cégjegyzékszám: 01 09 711243).

A deck.hu webáruház tárhelyszolgáltatójának neve és címe:

ShopRenter.hu Kft. (Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304., Adószám: 23174108-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-020636)

A deck.hu webáruházban megvásárolt termékek szállítója és adatfeldolgozója:

GLS General Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2

Webkamera:

Az Élményfalu az Időkép Üzleti Szolgáltatások Kft. kezelésében álló https://www.idokep.hu/webkamera/elmenyfalu és https://www.idokep.hu/webkamera/elmenyfalu2 weboldalakon keresztül 24 órás élő közvetítésben továbbítja az Élményfalu tulajdonában álló webkamera (a továbbiakban: webkamera) által rögzített mozgóképet.

Az Élményfalu üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől, munkatársaktól és más személyektől személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel.  Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtásához a lehető legkevesebb személyes adatot kelljen kezelnünk. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a természetes személyek személyes adataival és adatvédelemmel kapcsolatos törvényes jogait és ésszerű elvárásait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt fejti ki, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét.  Az általunk követett elvek közül több az EU általános adatvédelmi rendeletéből (GDPR) következik.  Ugyanakkor a személyes adatok védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban valamennyi hatályos jogi követelménynek megfelelünk.

Igyekeztünk ezt az Adatkezelési Tájékoztatót könnyen használható és érthető formában elkészíteni, a közölni kívánt információ bonyolultságából adódó korlátokon belül.  Ha kérdése van a Tájékoztató tartalmával kapcsolatban, illetve észrevételei vagy javaslatai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehetjük jobbá a Tájékoztatót, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

adatvédelemért felelős munkatárs: Komjáthy Andrea

komjathy.andrea@elmenyfalu.hu

Frissítéssel kapcsolatos tudnivalók:

Jelen tájékoztató bármikor frissítésre kerülhet abból a célból, hogy az Élményfalu a mindenkori jogszabályi követelményeknek megfeleljen.

 

Tartalomjegyzék

1)        A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében

1.1       Átlátható tájékoztatás

1.2       Saját adatokhoz való hozzáférés

1.3       Pontatlan adatok helyesbítése

1.4       Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

1.5       Hozzájárulás visszavonása

1.6       Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése

1.7       Az adatkezelés elleni tiltakozás

1.8       Automatizált döntés hatálya

1.9       Adathordozhatóság

1.10     Panaszkezelés “Felügyeleti Hatóság”

1.11     Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

1.12     GDPR-vel kapcsolatos kapcsolattartás

1.13     Adatvédelmi incidens és adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó eljárás

2)        Adatkezelések

2.1       Szállásfoglalás

2.2       Bejelentő lap

2.3.      Szolgáltatás igénybevétele

2.4.      Gyermek táborok igénybevétele

2.5       Vendég kérdőív és értékelő rendszer

2.6       Kamerarendszer

2.7       Hírlevél

2.8       Közösségi portálok (pl. Facebook, Instagram)

2.9       Nyereményjáték

2.10     Webáruház

2.11     Online fizetés

2.12     Kapcsolat

2.13     Panaszkezelési jegyzőkönyv

2.14     Hivatkozások és linkek

2.15     Álláshirdetések

2.16     Személyzet

2.17     Üzleti kapcsolattartás

2.18     Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és “remarketing kódok”

3)        Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket is beleértve)

4)        A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések:

1)    A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében

A GDPR szerint az “érintettek” olyan, bárhol élő természetes személyek, akik az EU-ban valamely “adatkezelővel” állnak kapcsolatban, vagy olyan, EU-n belüli élő természetes személyek, akik az EU-n kívül valamely adatkezelővel állnak kapcsolatban. Az „adatkezelő” az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének módját meghatározza. A “személyes adat” minden olyan adat, amely az érintetthez köthető.

Az alábbi magyarázat szerint a GDPR értelmében az érintettek az alábbi egyedi jogokkal rendelkeznek:

a)         Átlátható tájékoztatás

b)        Saját adatokhoz való hozzáférés

c)         Pontatlan adatok helyesbítése

d)        Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között

e)         Hozzájárulás visszavonása

f)         Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése

g)        Az adatkezelés elleni tiltakozás

h)        Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá

i)         Adathordozhatóság

j)         “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni

k)        Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

A jelen Tájékoztató mindezen jogok összességére vonatkozik.  E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon jutattjuk el Önnek.  Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel.

Figyelem! Kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

E jogoktól eltérően ha Ön úgy gondolja, hogy az Élményfalu az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunkat. Hivatalos panaszt emailben vagy postai úton tehet, az 1.12. “ GDPR-vel kapcsolatos kapcsolattartás” pontban megadott emailes és postai elérhetőségeken.

Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül válaszolni Önnek.

1.1    Átlátható tájékoztatás

A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy elektronikus úton adjuk meg. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatást is nyújthatunk.

1.2    Saját adatokhoz való hozzáférés

Önnek jogában áll az Élményfalutól igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:

a)      Az adatkezelés célja

b)      Az érintett személyes adatok kategóriái

c)      Azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, különös tekintettel a nem EU-tagállamokban található címzettekre

d)      A személyes adatok tárolásának időtartama

e)      Hogy Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk, vagy e kezelés ellen tiltakozni

f)       Hogy Önnek jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz panasszal fordulni

g)      Amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, ezen adatok forrása

h)      Hogy az adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, és ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír

i)       Amennyiben az Ön személyes adatait egy EU-n kívüli országba továbbítjuk, az Ön jogait védő megfelelő garanciákat biztosítjuk Önnek

1.3    Pontatlan adatok helyesbítése

Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, azokat az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

1.4    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

a) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség

b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére

c) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

d) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik
e) Jogellenesen kezeltük adatait

f) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

g) Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy i. Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy ii. Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte.  (Magyarországon a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás alsó korhatára 16 év.)

Figyelem! Személyes adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Ön adatai átmenetileg e törlést követően biztonsági másolatként még megmaradnak, de informatikai biztonsági technikák segítségével biztosítjuk, hogy ezekhez a másolatokhoz kizárólag adatvesztés esetén az adatbázis visszaállításának céljából lehessen hozzáférni, és hogy azokat az adatok felfedése érdekében ne lehessen másolni.  A biztonsági másolatokat rotációs alapon [12 hónapon belül megsemmisítjük.

1.5    Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  Ezt megteheti úgy, hogy a 2. (Tevékenységek) fejezet megfelelő pontjában megadott email címre elküldi kérését, amely fejezet azon tevékenységeket sorolja fel, amelyek esetében személyes adatokat kezelünk. Másik lehetőségként az alábbi 1.12. pontban megadott címre is írhat nekünk.

Figyelem: az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelést.

1.6     Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése

Ön kérheti, hogy az Élményfalu korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
 • Az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • Az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként “jogos érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek.

Ha az adatkezelés az Ön tiltakozása alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával lehet kezelni, vagy:

a)         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

b)        más személy jogainak védelme érdekében, vagy

c)         az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az adatkezelés korlátozása esetén e korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

Gyakorlati működési szempontok megakadályozhatják, hogy pontosan a GDPR által előírt módon korlátozzuk az adatkezelést, de ilyen esetben Önnel együttműködve igyekszünk kielégítő megoldást találni.

1.7    Az adatkezelés elleni tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen, amennyiben:

 • Az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját “jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek
 • Az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  (A profilalkotás olyan automatizált döntéshozatal, amelynek során a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz vagy tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzőket elemzik vagy előre jelzik azokat.) Ilyen tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük.

1.8    Automatizált döntés hatálya

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

a) a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy

b) az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

Az a) esetben az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez megfelelő intézkedéseket kell végrehajtanunk, ideértve legalább Önnek azt a jogát, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

1.9    Adathordozhatóság

A GDPR értelmében az érintett jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között a rá vonatkozó személyes adatokat “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Az érintett arra is jogosult, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.
Amennyiben Ön a fenti 1.2. pont alapján hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket általában széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el Önnek az adatokat.

1.10    Panaszkezelés “Felügyeleti Hatóság”

Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet. Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.  Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Angol nyelvű e-mail cím: privacy(kukac)naih.hu

Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu

Web: http://naih.hu

1.11    Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

1.12    GDPR-rel kapcsolatos kapcsolattartás

A 2. fejezet bizonyos tevékenységekről szóló pontjaiban egyes konkrét megkeresésekhez külön elérhetőségeket is találhat. Egyéb esetben a fent ismertetett jogok gyakorlása érdekében vagy közvetlenül az Élményfaluhoz intézett panasz esetében vagy a GDPR-rel vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés esetében a kapcsolattartáshoz szükséges email cím és levelezési cím a következő:

Email: info@elmenyfalu.hu

Cím: 3386 Sarud, Kossuth u. 68.

1.13    Adatvédelmi incidens és adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó eljárás

Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,  ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat,  az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

Az adatvédelmi incidens észlelése esetén az Élményfalu adatvédelemért felelős munkatársa haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek, amely az alábbiakat kell tartalmaznia:

a.) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b.) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c.) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d.) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a.) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b.) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az említett feltételek valamelyikének teljesülését.

2)    Adatkezelések

Az EU-n belüli adattovábbítások és adatfeldolgozók listáját külön dokumentum tartalmazza, amely jelen tájékoztató mellékletét képezi, az EU-n kívüli adattovábbításra jelen tájékoztatón belül hívjuk fel a figyelmet.

2.1    Szállásfoglalás

Online, személyesen a recepción vagy telefonon leadott szállásfoglalás esetén az alábbi valamennyi személyes adatot vagy valamelyikét kérhetjük:

 • Teljes név
 • Megszólítás
 • Érkezés napja
 • Elutazás napja
 • Egy szálláson tartózkodó felnőttek száma
 • Szállás típusa
 • Teljes hitelkártya-adatok
 • Email cím
 • Teljes levelezési cím
 • Érkezési idő
 • Megjegyzések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit

Az adatkezelési cél:

Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szállást bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilván tartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállásra.  Az Ön email címét abban a kivételes esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról,

ii. az Ön tervezett érkezése előtt három nappal, hogy emlékeztessük Önt az olyan adatokra, mint például a szállás címe és a bejelentkezés ideje, valamint

iii. harminc nappal az elutazás után, hogy ossza meg velünk a tartózkodásával kapcsolatos észrevételeit annak érdekében, hogy az Ön és más vendégek későbbi látogatásai során még jobb szolgáltatást nyújthassunk.

A Salesautopilot tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Salesautopilot honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

A Salesautopilot használata során az adatkezelés a 2.1. pontban foglaltak szerint zajlik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogszerűségének alapja, hogy ezekre az adatokra egy, szállásfoglalásra irányuló szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Az Ön email címét annak érdekében kezeljük, hogy a tartózkodása után emailt küldhessünk Önnek, mivel “az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”.  Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött email nem sérti az Ön alapvető jogait.

Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek szállást foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.

Az adatkezelési idő:

A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük.  Előfordulhat például, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.
Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat.  A főbb kategóriák a következők:

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2026. december 31-ig kell megőriznünk.
 • Az Élményfalunak jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.

Ha az erre szolgáló négyzet kipipálásával kéri adatai megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Amennyiben tehát nem járul hozzá az adatok kezeléséhez a négyzet kipipálásával, úgy a következő foglalásakor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A személyes adatait ilyen esetben az utolsó foglalásától számított 8 évig tároljuk.

Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk a komjathy.andrea@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

2.2    Bejelentő lap

Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja:

Kötelezően megadandó személyes adatok (Ezen adatok Vendég általi megadása a szállás szolgáltatás igénybevételének feltétele):

 • A következő adatok kezelése jogszabályi kötelezettség pl.: keresztnév, vezetéknév, anyja neve, számlázási adatok;
 • Az igényelt szolgáltatás (szállás, eszközkölcsönzés stb…) teljesítése érdekében (szerződés alapján) kezeljük még pl.: elérhetőségek, fizetés módja, bankkártya adatok, szállás adatai, vendégek száma
 • A Társaság a szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeljük távozását követő 30 napig a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy megkérdezzük véleményét a szolgáltatásainkról és ez által fejlesszük azokat.

Nem kötelező statisztikai adatok:

 • Statisztikai célból a személyes adatoktól elkülönítetten kezeljük a következő adatokat: üzleti út, szabadidős utazás.

Némely adat a foglalás alapján ki lesz töltve bejelentkezéskor, annak érdekében, hogy gyorsítsuk a bejelentkezési folyamatot. Kérjük, hogy mindig ellenőrizze az adatok helyességét.

Az adatkezelés célja:

Szállodai szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is.

Az adatkezelési idő:

A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük.  Például előfordulhat, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat.  A főbb kategóriák a következők:

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2026. december 31-ig kell megőriznünk.
 • A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.
 • Ha egy vendég valamelyik termálhotelünkben orvosi kezelésre foglal időpontot, jogszabályi kötelességünk a kapott egészségügyi személyes adatokat 30 évig megőrizni.

Ha az erre szolgáló négyzet kipipálásával kéri adatai megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Amennyiben tehát nem járul hozzá az adatok kezeléséhez a négyzet kipipálásával, úgy a következő foglalásakor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A személyes adatait ilyen esetben az utolsó foglalásától számított 8 évig tároljuk.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a bejelentkezés során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a bejelentkezés során felvett adatok kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@elmenyfalu.hu  címre küldött e-mail útján.

2.3    Szolgáltatás igénybevétele

Az Élményfalu szabadidős szolgáltatásaihoz (pl. sporteszköz, csónak kölcsönzés, Aquaglide, Trambulinpark igénybevétele) az alábbi adatok megadása válhat szükségessé:

 • Név
 • Születési dátum
 • Anyja neve
 • Lakcím
 • E-mail cím
 • Személyi azonosító igazolvány száma
 • Lakcímkártya száma
 • Telefonszám

A www.elmenyfalu.hu honlapon Önnek lehetősége van arra, hogy a szolgáltatások árai felől érdeklődjön és kezdeményezze a kapcsolatfelvételt az Élményfaluval a név, e-mail cím, cím, irányítószám és telefonszám megadása után. Az Élményfalu először a szolgáltatások árait tartalmazó e-mailt küldi el Önnek, majd szüksége esetén telefonos kapcsolatba lép Önnel a részletek és időpontok egyeztetése céljából.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatás nyújtása. A név, az anyja neve, a lakcím irányítószáma és a születési dátum megadása az azonosítást szolgálják; míg a többi személyes adat a kapcsolattartást szolgálja. A kapcsolattartási adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás feltétele.

Az adatkezelés jogalapja:

A szolgáltatások nyújtására kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása önkéntes, de a név, az anyja neve, a lakcím irányítószáma és a születési dátum adatok kezelése a szolgáltatás nyújtás elengedhetetlen feltételei. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelési idő:

Az Ön személyes adatait a szolgáltatási igénybevételének utolsó napjától, vagy egyszeri belépésétől számított a tárgyévet követő 1 évig kezeljük a panaszkezelés érdekében.

Ha hozzájáruló nyilatkozat alapján kéri adatai megőrzését a későbbi szolgáltatások igénybevételének egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Amennyiben tehát nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy a következő szolgáltatás igénybevételekor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A személyes adatait ilyen esetben az utolsó bérlet lejártától számított 8 évig tároljuk.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az e szolgáltatás nyújtása érdekében felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb e szolgáltatáshoz kapcsolódó okból kíván kapcsolatba lépni velünk, kérjük, jelezze felénk az info@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

2.4   Gyermek táborok igénybevétele

Az Élményfalu gyermek tábori szolgáltatásaihoz az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Gyermek neve
 • Gyermek születési dátuma
 • Anyja neve vagy gondviselő neve
 • Gyermek lakcíme
 • Gyermek TAJ száma
 • E-mail cím
 • Gyermek telefonszáma
 • Gyermek esetleges betegsége / allergiája
 • Gyermek rendszeresen szedendő vagy készenléti gyógyszere
 • A táborban résztvevő gyermeket átvevő személy neve,
 • A táborban résztvevő gyermeket átvevő személy rokonsági kapcsolata,
 • A táborban résztvevő gyermeket átvevő személy személyes azonosító igazolvány száma,
 • A táborban résztvevő gyermeket átvevő személy telefonszáma

A www.elmenyfalu.hu honlapon Önnek lehetősége van arra, hogy a szolgáltatások árai felől érdeklődjön, kezdeményezze a kapcsolatfelvételt az Élményfaluval a név, e-mail cím, cím, irányítószám és telefonszám megadása után, valamint jelentkezzen a táborokra a fenti adatok megadásával. Kapcsolatfelvétel kezdeményezése során az Élményfalu először a szolgáltatások árait tartalmazó e-mailt küldi el Önnek, majd szüksége esetén telefonos kapcsolatba lép Önnel a részletek és időpontok egyeztetése céljából.

A Salesautopilot tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Salesautopilot honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

A Salesautopilot használata során az adatkezelés a 2.4. pontban foglaltak szerint zajlik.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatás nyújtása. A név, az anyja neve, a lakcím és a születési dátum megadása az azonosítást szolgálják; az egészségi állapothoz kapcsolódó adatok és a gyermek TAJ száma az egészségügyi kockázatok elkerülését, az átvevő személy adatai az azonosítást szolgálják, míg a többi személyes adat a kapcsolattartást szolgálja. A kapcsolattartási adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás feltétele.

Az adatkezelés jogalapja:

A szolgáltatások nyújtására kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása önkéntes, de a név, az anyja neve, a lakcím irányítószáma és a születési dátum adatok kezelése a szolgáltatás nyújtás elengedhetetlen feltételei. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést. Az egészségügyi adatait jelen szolgáltatás keretében az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az egészségügyi adatokat nem rögzíthetjük, úgy nem tudunk teljes körültekintéssel eljárni a gyermek táborok során.

Az adatkezelési idő:

Az Ön személyes adatait a szolgáltatási igénybevételének utolsó napjától, vagy egyszeri belépésétől számított a tárgyévet követő 1 évig kezeljük a panaszkezelés érdekében.

Ha az erre szolgáló négyzet kipipálásával kéri adatai megőrzését a későbbi szolgáltatások igénybevételének egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Amennyiben tehát nem járul hozzá az adatok kezeléséhez a négyzet kipipálásával, úgy a következő szolgáltatás igénybevételekor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A személyes adatait ilyen esetben az utolsó bérlet lejártától számított 8 évig tároljuk.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az e szolgáltatás nyújtása érdekében felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb e szolgáltatáshoz kapcsolódó okból kíván kapcsolatba lépni velünk, kérjük, jelezze felénk info@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

2.5    Vendég kérdőív és értékelő rendszer

Az Élményfalu szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor Ön megadhatja az alábbi személyes adatait:

 • Név
 • Látogatás dátuma
 • Szállás adatai
 • Elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím)

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja.

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Társaság statisztikai célokból is felhasználhatja.

Amennyiben véleményét anonim módon közli velünk, személyes adatot nem kezelünk. Ha kér visszajelzést tőlünk, úgy munkatársunk legkésőbb 30 napon belül a megadott elérhetőségek egyikén (e-mail, cím, telefonszám) felkeresi Önt.

A Salesautopilot tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Salesautopilot honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

A Salesautopilot használata során az adatkezelés a 2.5. pontban foglaltak szerint zajlik.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a véleményezővel és panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk kérdését megválaszolni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelési idő:

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása után az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén töröljük.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

2.6    Kamerarendszer

Az Élményfalu által üzemeltetett területeken kamerák üzemelnek a kizárólag emberi élet, testi épség é s vagyonvédelem érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, azaz a jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott területen, a helyszínen az Élményfalu munkatársaitól kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére továbbítjuk az Ön részére. Ilyen igényét kérjük, jelezze az Élményfalu info@elmenyfalu.hu e-mail, vagy posta címére küldött levél útján.

Az Élményfalu az Időkép Üzleti Szolgáltatások Kft. kezelésében álló https://www.idokep.hu/webkamera/elmenyfalu és https://www.idokep.hu/webkamera/elmenyfalu2 weboldalakon keresztül 24 órás élő közvetítésben továbbítja az Élményfalu tulajdonában álló webkamera (a továbbiakban: webkamera) által rögzített mozgóképet. A webkamera által rögzített mozgóképpel végzett esetleges adatkezelés célja az Élményfalu üzletszerű gazdasági tevékenységének népszerűsítése, és nem irányul természetes személyek személyes adatainak rögzítésére, illetve sérelmére. Az Élményfalu a biztonsági kamerarendszerre történő figyelmeztetés részeként az érintettek figyelmét felhívja a webkamera által történő személyes adat rögzítésének lehetőségére is, amely figyelmeztetés ellenére a webkamera megfigyelési területére történő belépés a – webkamera által rögzíthető esetleges – személyes adatai az Élményfalu általi megismeréséhez, rögzítéséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül

2.7    Hírlevél

Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét, e-mail, valamint esetenként lakcímét kezeljük. A hírlevél küldése kapcsán lehetősége van beállítani, hogy milyen témában, illetve milyen régióra vonatkozóan kér hírlevelet.

A Salesautopilot tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Salesautopilot honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

A Salesautopilot használata során az adatkezelés a 2.7. pontban foglaltak szerint zajlik.

Az adatkezelés célja:

Az Ön tájékoztatása az aktuális akciókról és újdonságokról.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére.

Az adatkezelési idő:

Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található link segítségével, vagy az info@elmenyfalu.hu-ra küldött e-mail útján. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Adattovábbítás:

Az Élményfalu cégcsoporton belül történik adattovábbítás. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a hírlevél feladójaként Kalandpart Kft, Élményfalu Bt is megjelenhet. Bővebb információt a 3. pontban találhat. Az érintett Társaságok a hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésük során a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

2.8    Közösségi portálok (pl. Facebook, Instagram) 

Az Élményfalu, illetve az Élményfalu által üzemeltetett szállások és szolgáltatások stb. külön-külön is elérhetőek a Facebook és Instagram közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. Az Élményfalu a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja:

Az Élményfalu által üzemeltetett szállások és szolgáltatások stb. weboldalain található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról és szolgáltatásainkról.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

Az adatkezelési idő:

Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.

Az adattovábbításra, vagy adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

A Facebook és Instagram tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást:

A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a 2.12. pontban foglaltak szerint zajlik.

Az Élményfalu Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről/szállásokról/szolgáltatásokról stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Társaság mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

2.9    Nyereményjáték:

Az Élményfalu Kft, a Kalandpart Kft, a Deck.hu Kft önállóan vagy közösen vagy külsős céggel együtt esetenként nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online (Élményfalu weboldalon, Facebook oldalon) jelentkezést követően van lehetőség, általában az alábbi adatok megadása után:

 • Név
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Előfordulhat, hogy nincs szükség a fenti adatokra (pl: Facebook nyereményjátékban), vagy más adatra is szükség van, így az adatok köre változhat.

Az adatkezelés célja:

Nyereményjáték szervezése, valamint kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez az Élményfalu eljuttathassa a nyereményt.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@elmenyfalu.hu e-mail címre, vagy a fenti címre küldött levél útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelést.

A hozzájárulás feltétele a nyereményjátékban történő részvételnek.

Az adatkezelési idő:

Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a sorsolást követő 30 napon belül az így kezelt adatok (a nyertes/ek és pótnyertes/ek kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes/ek és pótnyertes/ek adatait, amennyiben az szükséges az Élményfalu a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

Az esetleges adattovábbításról, és adatfeldolgozókról, valamint az adatkezelés egyéb jelen tájékoztatótól eltérő részleteiről mindig az adott nyereményjáték során adunk tájékoztatást.

A hírlevélre feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló Vendégek esetén a fenti adatokat az Élményfalu a jelen Tájékoztató 2.7. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

2.10    A Webáruház használata során megvalósuló adatkezelések

Az Élményfalu által üzemeltetett Webáruház(ak) igénybevételéhez az alábbi adatok lehetnek szükségesek:

 • Név
 • Lakcím
 • Számlázási cím
 • Adószám
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Előfordulhat, hogy nincs szükség a fenti adatokra , vagy más adatra is szükség van, így az adatok köre változhat.

Az adatkezelés célja:

A Webáruházból történő megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, kiszállítása, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

A szolgáltatások nyújtására kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása önkéntes, de a név, a lakcím, a szállítási cím, telefonszám és – amennyiben rendelkezik vele- adószám adatok kezelése a szolgáltatás nyújtás elengedhetetlen feltételei. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést. Az egészségügyi adatait jelen szolgáltatás keretében az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést

Az adatkezelési idő:

Az Ön személyes adatait a szolgáltatási igénybevételének utolsó napjától, vagy egyszeri belépésétől számított a tárgyévet követő 1 évig kezeljük a panaszkezelés érdekében.

Ha az erre szolgáló négyzet kipipálásával kéri adatai megőrzését a későbbi szolgáltatások igénybevételének egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Amennyiben tehát nem járul hozzá az adatok kezeléséhez a négyzet kipipálásával, úgy a következő szolgáltatás igénybevételekor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A személyes adatait ilyen esetben az utolsó rendeléstől számított 8 évig tároljuk.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az e szolgáltatás nyújtása érdekében felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb e szolgáltatáshoz kapcsolódó okból kíván kapcsolatba lépni velünk, kérjük, jelezze felénk info@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

2.11    Online fizetés:

Az Élményfalu által üzemeltetett weboldalakon az online fizetést választó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelési idő:

Az online fizetés lebonyolításáig tart

2.12    Kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján (pl: ajánlatkérés)). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja:

Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az adatkezelési idő:

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan - adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.
Adattovábbítás:

Az adott szállást/szolgáltatást érintő megkeresést az Élményfalu cégcsoport érintett tagjának továbbítjuk.

2.13    Panaszkezelési jegyzőkönyv

A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.
A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 • A fogyasztó neve, lakcíme
 • A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
 • A Társaság nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges
 • A jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása
 • A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 • Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

Az adatkezelés célja:

A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.

Az adatkezelés jogalapja:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést.

Az adatkezelés idő:

A jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

2.14. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

2.15    Álláshirdetések

E-mailben, papír alapon történő regisztrációval lehetősége van arra, hogy az állásajánlataira jelentkezzen.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása és az állásajánlatra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, mely e-mail, vagy papír alapon küldött jelentkezés esetén vélelmezett. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mail, vagy levél útján, a regisztrációját pedig bármikor törölheti. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, de hozzájárulás visszavonása esetén, vagy valamely általunk kért dokumentum, adat hiányában nem tudjuk elbírálni jelentkezését.

Az adatkezelési idő:

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

 • a sikertelen pályázót e-mailben, rendszerértesítés útján vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.
 • a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó jelentkezések kezelése:

 • Postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk. Egy év elteltével az így megadott önéletrajz és adatok törlésre kerülnek.

Adattovábbítás:

Előzetes írásos hozzájárulás esetén történik adattovábbítás harmadik fél részére. Bővebb információt a 3. pontban találhat. A harmadik fél az álláshirdetéssel kapcsolatos adatkezelése során a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

2.16    Személyzet

A jelen tájékoztatóban szereplő információk, valamint az 1. pontban ismertetett jogok az Élményfalu Településfejlesztő és munkahelyteremtő Szociális Szövetkezet, a Profield Személyzeti Tanácsadó Kft és a Profield Munkaerő-kölcsönző Kft. , a ProDiák Iskolaszövetkezet, a HR Montage Kft, a Service Flow Kft által közvetített alkalmazottaira, valamint az ő adataik kezelésére is érvényesek.

Alkalmazottainkat közvetlenül tájékoztatjuk az Adatkezelési Tájékoztatónkban foglaltakról és személyes adataik kezelésének részleteiről.

2.17    Üzleti kapcsolattartás

A legtöbb céghez hasonlóan az Élményfalu is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk.

Az adatkezelés célja:

Az ilyen adattárolást minden esetben az illető hozzájárulásával, annak érdekében végezzük, hogy vállalataink együttműködés céljából kommunikálhassanak.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelési tevékenységünk jogalapja „a szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek”.

Ezen üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait kizárólag vállalataikkal történő üzleti együttműködés kialakításának és fenntartásának megkönnyítése céljából tároljuk.  Nem végzünk például marketingtevékenységet ezen kapcsolattartók felé adataik felhasználásával, és azokat nem továbbítjuk harmadik feleknek.

Az adatkezelési idő:

Az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek.

A fentiekkel azonos módon járunk el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése során.

2.18    Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és “remarketing kódok”

Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja:

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusa: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.

{C}{C}{C}·        {C}{C}A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

{C}{C}{C}·        {C}{C}A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis, ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Milyen cookie-kat alkalmazunk?

1. A honlap működéséhez elengedhetetlen eszközök:

Az ilyen cookie-k a honlap megfelelő működéséhez elengedhetetlenek, így ebben az esetben az adatkezelés jogalapja Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Adattovábbítás nem történik.

a) Kitöltési segédlet

Az adakezelés célja: Segíti az adatlapok kitöltését azzal, hogy előre felajánlja az Ön részére megfelelőnek tűnő kitöltést.

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

b) Segít a keresésben

Az adatkezelés célja: Segít a keresésben, hogy a leggyorsabban megtalálja, amit keres

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

c) Helyesírás ellenőrző

Az adatkezelés célja: Automatikusan javítja a vélelmezett elütési hibákat

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

d) Nyelvi beállítás azonosítása:

Az adatkezelés célja: A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait.

Az adatkezelési idő: Ezt a beállítást (cookie-t) 29 napig tároljuk.

e) Közösségi hálózati cookie (Facebook, Instagram, Google+, Youtube)

Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található tartalmak megosztásra kerüljenek.

Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a megosztás idejéig tároljuk.

A Facebookról bővebben a 2. pontban olvashat.

f) Multimédia lejátszó (youtube)

Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található videókat lejátssza.

Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a lejátszás idejéig tároljuk.

2. Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, nem kezelnek tehát személyes adatot. Működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez igazítását. 

3. Marketing célú cookie-k

Az ilyen cookie-k adatkezelési célja a személyre szabott reklámok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított reklámok.

a) Kategorizálás a látogatás helye szerint,

Az adatkezelési idő: 269 nap

b) Személyre szabott Facebook ajánlatok

Az adatkezelés ideje: legfeljebb 180 nap

c) A Társaság reklámjaira történő klikkelés figyelése

Az adatkezelési idő: 2 év

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiekkel kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az info@elmenyfalu.hu címre küldött e-mail útján.

Közös adatkezelés:

A kezelt adatok tekintetében az Élményfalu csoporton belül az Élményfalu Kft, a Deck.hu Kft és a KALANDPART Kft mint közös adatkezelő. Bővebb információt a 3. pontban találhat.

A közös adatkezelők az adatkezelésük során mindenben a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el.

Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

3)    Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket is beleértve)

Az általa használt személyes adatok adatkezelőjeként az Élményfalu, a GDPR értelmében, köteles hivatalos nevéről, elérhetőségeiről és egyéb adatairól tájékoztatást közzétenni.  Ez a rész a GDPR által előírt minden információt, valamint ezeken felül további jogi információt tartalmaz.

A szállásainkat üzemeltető jogi személyek teljes hivatalos neve:

Teljes hivatalos név: Élményfalu Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Élményfalu Kft.

Székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01 09 188853

Adószám: 24915685-2-43

Képviseletében eljár: Kücsön Gyula ügyvezető, Komjáthy Andrea ügyvezető

Adatvédelemért felelős jogi munkatárs: Komjáthy Andrea

Telefonszám: 06/70-312-9384

Komjáthy Andrea e-mail címe:  komjathy.andrea@elmenyfalu.hu

Tevékenység: Egyéb szálláshely-szolgáltatás és szolgáltatások

Teljes hivatalos név: KALANDPART Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: KALANDPART Kft.

Székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01 09 297281

Adószám: 12543386-2-43

Képviseletében eljár: Kücsön Gyula ügyvezető, Komjáthy Andrea ügyvezető

Komjáthy Andrea a Kalandpart Kft-nél az adatvédelemért is felelős.

Tevékenység: Egyéb szálláshely-szolgáltatás és szolgáltatások

Teljes hivatalos név: "Deck.hu" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: „Deck.hu” Kft.

Székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01 09 305587

Adószám: 14531680-2-43

Képviseletében eljár: Kücsön Gyula ügyvezető, Kücsön Réka Panna ügyvezető

Tevékenység: Bolti kiskereskedelem

Az Élményfalu Kft, a Kalandpart Kft. és a „Deck.hu” Kft közös adatkezelőként járnak el a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A közös adatkezelés során felmerült adatvédelmi ügyekben Komjáthy Andrea az illetékes.

4)    A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések:

A fogalom meghatározások nagy része az EU általános adatvédelmi rendeletén (GDPR) alapul.  Ez egy jogi dokumentum, ezért ugyanazt a tartalmat nem lehet egyszerűen, röviden megfogalmazva vissza adni.  Itt az a célunk, hogy egyértelmű magyarázatot adjunk, ami megkönnyíti a szöveg megértését; ez időnként kizárja a teljes jogi meghatározás részleteinek ismertetését.  A társaság politikája értelmében teljes körűen megfelelünk a GDPR követelményeinek, és az Önök jogai nem csorbulnak amiatt, hogy az itt közölt magyarázatot leegyszerűsítettük.

 

Kifejezés vagy rövidítés

Magyarázat

Adatkezelő

A személyes adatok feldolgozását meghatározó jogi szervezet.

Érintett

Az EU-ban vagy az EU-n kívül élő személy, aki egy az EU-ban működő szervezettel kapcsolatban áll.  Az ilyen egyént “érintettnek” tekintjük, és a GDPR értelmében jogokkal rendelkezik saját adatainak feldolgozása során.

EU

Az Európai Unió

GDPR

Az EU általános adatvédelmi rendelete, ami 2018. május 25-én lépett hatályba.

Személyes adatok

Bármely az egyénre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az azonosítást számos módszer segítségével, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

 • Az egyén neve, azonosító száma, címe, anyja születési neve, vagy
 • egy vagy több olyan tényező, ami az egyén fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására kifejezetten utal.

Adatfeldolgozás

Bármely művelet vagy műveletek összessége, amelyet a személyes adatokon végeznek, akár automatikusan, akár nem, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, abba való betekintés, felhasználása, közlés továbbítása, terjesztése, összehangolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése

Adatfeldolgozó

Az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

Profilalkotás

Automatikus feldolgozás, ami személyes adatokat használ ahhoz, hogy elemezze azokat, vagy előrejelzéseket végezzen az egyén munkateljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségét, személyes preferenciáit, érdeklődését, megbízhatóságát, viselkedését, helyét vagy mozgását illetően.

Álnevesítés

Kódolás vagy személyes adatok olyan más módon történő fenntartása, amellyel nem köthetők egy konkrét adatkezelés alanyához kiegészítő információ megadása nélkül. A kiegészítő információt külön kell tárolni és védeni kell a jogosulatlan felhasználástól technikai és szervezési intézkedésekkel.

Adatok különleges kategóriái:

Nagyon szigorú korlátozások érvényesek a “különleges kategóriákba” tartozó személyes adatok feldolgozására.  Ezek a következők:

 • Faji vagy etnikai eredetet, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai nézeteket vagy szakszervezeti tagságot felfedő adatok,
 • Genetikai adatok és biometrikus adatok feldolgozása az egyén egyedi azonosítása céljából, az egészségre vagy a személy szexuális életére vagy szexuális orientációjára vonatkozó adatok, vagy
 • Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó adatok

Felügyeleti Hatóság

Uniós tagállam felállíthat független köztestületet a GDPR alkalmazásának nyomon követésére és - szükség esetén - közbelépésre az egyének jogainak védelmére a GDPR értelmében

Harmadik ország

Bármely az EU-n kívüli ország

Adattovábbítás:

Személyes adatok továbbítása az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól az EU-n kívüli jogi személy felé.